Kategorier
nyhet

Ungdomsrådet 2023

Som en del av SPIF Judos utveckling och medlemmarnas delaktighet enligt Barnkonventionen så har vi startat ett ungdomsråd med några av våra duktigaste och mest engagerade unga vuxna. Ungdomsrådet kommer att planera och genomföra några av våra aktiviteter för barn och ungdomar.
Målet med rådet är att stärka gemenskapen mellan olika åldersgrupper på klubben genom att göra roliga saker tillsammans, samt att behålla ungdomar inom verksamheten genom att ge dem utrymme att framföra sina åsikter och påverka vad
som händer på klubben.

Barn/ungdomar kan kontakta ungdomsrådet på mattan när man träffar dem eller genom att mejla till ungdomsradet@spifjudo.se

Ungdomsrådets representanter: