Styrelsen

Styrelse:
Marcello Ribeiro Novaes, ordförande
Adam Dahlström, sekreterare
Jessika Sundberg, kassör
Sarah Tempelmann, ledamot
Yvonne Lin, ledamot

Revisorer:
Jonas Peterson och Robert Demir

Valberedning:
Anders Kubulnieks och Fredrik Persson

Jämställdhetsansvarig:
Gudrun Hellström

Styrelseledamot i Stockholms Judoförbund:
Kenneth Larsson

Vice ordförande Svenska Judoförbundet:
Pernilla Ribeiro Novais

Email:
info@spifjudo.se
kassor@spifjudo.se
ungdomsradet@spifjudo.se