Avgifter

Förklaring av avgiftskategorier
Helår= Vårtermin + hösttermin
Halvår= Vårtermin eller hösttermin
A*. Barn t.o.m. det år man fyller 15 år
Helår: 1 500:- Halvår: 1 100:-
B. Vuxen fr.om. det år man fyller 18 år
Helår: 2 950:- Halvår: 2 150:-
C. Studerande / Arbetslös / Polis
Helår: 1 800:- Halvår: 1 500:-
D1*. Gästjudoka
Helår: 1 300:- Halvår: 1 300:-
Gäller under förutsättning att man är betalande medlem i annan judoklubb
D2*. Gästjudoka enbart sommarträning
Sommar: 500:-
Gäller under förutsättning att man är betalande medlem i annan judoklubb
E. Medlem med officiell uppgift i föreningen
Helår: 500:-
Avgiften berättigar till träning i valfri grupp hela kalenderåret oavsett betalningstillfälle. Medlemsavgift ingår för betald period.
F. Familjerabatt 3:e och billigaste medlem (Barn/Vuxen)
Helår: Barn 650:-/Vuxen 1 300:- Halvår: Barn 475:-/Vuxen 950:-
* Berättigar inte till rösträtt vid föreningens årsmöte

Betalning sker till BG 5107-2429 eller Swish 123 502 09 61
Vid betalning ange fakturanumret som står på fakturan samt namn