Avgifter

Medlemsavgift
500:-/år
Träningsavgift 2023
A. Barn & ungdom 4–19 år
850 kr/termin
B. Vuxna från 20 år och uppåt
1 500 kr/termin
C. Vuxna studerande från 20 år, a-kassa och blåljuspersonal 
1 200 kr/termin
D1*. Gästjudoka
650 kr/termin
Gäller under förutsättning att man är betalande medlem i annan judoklubb
D2*. Gästjudoka enbart sommarträning
Sommar: 500:-
Gäller under förutsättning att man är betalande medlem i annan judoklubb
E. Medlem med officiell uppgift i föreningen
Endast medlemsavgift: 500:-/år
Avgiften berättigar till träning i valfri grupp hela kalenderåret oavsett betalningstillfälle. Medlemsavgift ingår för betald period.
F. Familjerabatt 3:e och billigaste medlem (Barn/Vuxen)
Erhåller 50% rabatt på träningsavgiften
*Berättigar inte till rösträtt vid föreningens årsmöte

Betalning sker till BG 5107-2429 eller Swish 123 502 09 61
Vid betalning ange fakturanumret som står på fakturan samt namn