Kategorier
nyhet

Ny klubbsatsning i höst

SPIF JUDO SATSAR PÅ KVALITET

Klubben inför ett nytt gruppindelningssystem till hösten för att skapa en jämlikare undervisning och likvärdig utveckling för medlemmarna. Bakgrunden är det faktum att barn och ungdomar utvecklas både fysiskt och psykiskt i olika takt beroende på framför allt genetik, kön och träningsvolym.
Träning av fysiska färdigheter som styrka, rörlighet, balans och koordination kan med fördel anpassas till tillväxtspurter och fysisk mognadsgrad snarare än ålder. Våra aktiva tränar dessutom olika många gånger i veckan vilket gör att de utvecklas olika fort.

Mot bakgrund av detta och klubbens satsning på kvalitet och gemenskap går klubben över till bältesindelade grupper från hösten 2023. Det kommer att gynna de aktivas individuella utveckling och
tränarnas möjlighet att skapa homogenare grupper.

Förändring är ofta utmanande, så till hösten kommer vi även att erbjuda inspirationstillfällen för föräldrar där ni kan ta del av judons bakgrund, klubbens ambitioner, hur ni kan stödja era barn när det gäller träning och tävling, både i framgång och motgång.

Terminsstart HT23 fr o m 21 augusti

Väl mött!

HÖSTTERMINENS GRUPPER

Gemensamt för samtliga grupper och nivåer är ett fokus på att lära sig judons olika kast–och fasthållningstekniker. De judotekniker som ska läras in följer Svenska Judoförbundets graderingsrekommendationer. För att möjliggöra detta krävs både fysiska och mentala förmågor varför varje bältesnivå även har ett fokus på någon fysisk eller psykisk förmåga.

Fysiska grundläggande förmågor som tränas inom ramen för olika bältesnivåer är styrka, snabbhet, rörlighet, koordination, balans och uthållighet. Dessa anpassas efter barn och ungdomars motoriska
utveckling och för äldre efter åldrandets förutsättningar.
Mentala förmågor som vävs in i undervisningen innefattar både hur man styr sina tankar, känslor och beteenden genom exempelvis självbehärskning, tolerans, mod, ödmjukhet, vänlighet, samt ytterligare färdigheter som undervisas och anpassas till barn och ungdomars mognadsgrad.

VITT + HALVGULT BÄLTE
Barn
Torsdagar 16.45–17.30 och fredagar 17.00–18.00

Den här gruppen är för nybörjare och fortsättning för yngre barn innan tonårens tillväxtspurt. Fokus ligger utöver grundläggande judotekniker på utveckling av styrka och orienteringsförmåga samt
koncentration och inlärning. Vi fördjupar oss även i judons värdegrund artighet och samspel samt kamratskap är ytterligare lärandemål.

VITT + HALVGULT BÄLTE
Ungdom
Måndagar och onsdagar 19.15–20.15

Den här gruppen är för nybörjare och fortsättning för unga under eller efter tillväxtspurt. Fokus ligger utöver grundläggande judotekniker på utveckling av styrka och orientering men med högre krav på greppteknik och snabbare inlärningstakt. Judotermer, artighet och samspel präglar den här gruppen.

GULT till HALVORANGE BÄLTE
Måndagar och onsdagar 18.15–19.15

Den här gruppen är en fortsättningsgrupp för dig med gult, halvorange bälte. Fokus ligger utöver nya tachi-waza och ne-waza tekniker på styrka, balans och koordination. Självkontroll, vänlighet, ödmjukhet och uppriktighet är judons värdegrundsfördjupning på den här nivån, där du
även kan öka din tävlingsvolym och kvalitetsutveckling genom att även delta i den tävlingsförberedande gruppen på tisdagar och torsdagar.

ORANGE till BLÅTT BÄLTE
Måndagar och onsdagar 17.00–18.15 + fredagar 18.00–19.15

På den här nivån har du möjlighet att träna två eller fyra ggr per vecka. Mer avancerade kast och fasthållningar enligt graderingskrav för respektive bälte måndagar och onsdagar.

Tävlingsinriktad träning sker tisdagar och torsdagar i den tävlingsförberedande gruppen.

TÄVLINGSTEKNIK OCH TAKTIK
Tisdagar och torsdagar 17.30–18.45

Den här gruppen är för alla över 12 år och med lägst orange bälte som vill utveckla sin fysiska kapacitet, tekniska färdighet och taktiska förmåga inom ramen för tävling. Här utvecklas kapaciteter som styrka, snabbhet, koordination, balans, uthållighet men inte minst konsten att kunna välja teknik och utförande på ett taktiskt fördelaktigt sätt. Den här gruppen har även inslag av tävlingspsykologi, en viktig och många gånger avgörande komponent inom tävling. I tävling prövas samtliga av judons
värdegrundsprinciper: mod, respekt, ödmjukhet, vänskap, heder, ärlighet, självkontroll och artighet.

RANDORI
Tisdagar 18.45–20.45 och torsdagar 18.45–20.15

Det här är en öppen elitgrupp där deltagare från andra klubbar är välkomna för att delta i randori. Att möta olika motståndare är A och O för den som vill utveckla sin tekniska och taktiska kampförmåga. Träningen präglas av glädje, kamratskap och gemenskap.

MOTIONSGRUPP
Måndagar och torsdagar 20.15–21.30

Den här gruppen tränar för motion och livslångt idrottande. Inslag av randori ne-waza men inte randori tachi-waza. Teknisk utveckling enligt graderingssystemet. Från 16 år och uppåt.

STOR OCH LITEN
Söndagar 10.00–11.00 samt 13.00–14.00

Den här gruppen är en fantastisk möjlighet för dig som förälder att delta i judoförberedande lek och
träning tillsammans med ditt barn.