Judons värdegrund

Judons värdegrund är densamma över hela världen. Det finns flera originaltexter med tankar om värdegrunden av judons grundare prof. Jigoro Kano. Beroende på hur översättningar gjorts av dem finns det olika varianter – här är den version SPIF Judo använder:

Respekt
– att vara lyhörd, tålmodig och respektera andra människor

Ödmjukhet
– att erkänna sina brister och inte skryta

Artighet
– att alltid hälsa och vara hjälpsam mot andra människor

Självkontroll
– att behärska sin ilska

Ärlighet
– att säga vad man tycker utan att såra någon eller ljuga

Ära
– att hålla vad man lovar

Mod
– att vara rättvis och skydda de som är svagare

Vänskap
– att skapa en miljö som motverkar negativt grupptryck och mobbing