Kategorier
nyhet

Inbjudan till årsmöte 2023


När: Söndagen 19 mars kl 16.00
Plats: Årsmötet genomförs både digitalt och i dojon.
Länk till digitalt mötet kommer via SportAdmin.

Alla medlemmar över 15 år har rösträtt.
Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda
senast den 12 mars per mail: info@spifjudo.se

Vill du vara med och påverka samt få en inblick i föreningensverksamhet? Anmäl ditt intresse för att ingå i styrelsen!
Valberedningen nås via Anders Kubulnieks,(andersehemma@hotmail.com)

Bästa hälsningar
/Styrelsen