Kategorier
nyhet

Inbjudan till årsmöte 2022

 Inbjudan till årsmöte 2022 söndagen den 27 mars kl 16.00.
Årsmötet genomförs både digitalt och i dojon. Länk till digitalt mötet kommer via SportAdmin. Alla medlemmar fyllda 16 år har rösträtt. 

Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor innan mötet per mail: info@spifjudo.se 

Vill du vara med och påverka samt få en inblick i föreningens verksamhet? Anmäl ditt intresse för att ingå i styrelsen! 

Valberedningen nås via: borna.akrami@gmail.com 

Bästa hälsningar
/Styrelsen