Kategorier
nyhet

Anmälan öppen till nybörjarkurs för vuxna

Till anmälan

Kursstart: Onsdag 18 januari 2023, kl.19:15
Pris: 1 900 kr. Judodräkt, vitt + gult bälte* ingår
Träningstider: Onsdagar kl. 19.15–20.45
Målgrupp: Från 16 år och uppåt.
Sista kurstillfälle: Onsdag 3 maj
*Alla som haft en närvaro på minst 75% av kursen ges  möjlighet att gradera till gult bälte.