Kategorier
BARN JUNIOR KADETT nyhet SENIOR VETERAN

Valberedningen informerar inför årsmötet 12 februari 2014

Vi närmar oss åter ett årsmöte för Stockholmspolisens IF Judoklubb. Valberedningen har uppfattat 2013 som ett år där nuvarande styrelse har fortsatt utveckla och utökat verksamheten. Resultaten har varit extra ordinära och klubben tillhör de allra främsta när det gäller tävlingsjudo. Det finns fortfarande utvecklingsområden som de lägger kraft och energi bakom för att ytterligare främja klubbens verksamhet.Styrelsen har även prövats under verksamhetsåret men har tacklat uppkomna situationer på ett föredömligt sätt.

På nästkommande årsmöte som är onsdag 12 februari kl.18.30 i SPIF Judos dojo skall årsmötet välja följande:
• Val av klubbordförande för en tid av 1 år.
• Val av 2 ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
• Val av 1 revisorer och 1 revisorssuppleanter på en tid av 1 år.
Förslag på nomineringar eller frågor kan skickas till marcellonovais@spifjudo.se
Valberedningen har följande sammansättning:
Sammankallande Marcello Ribeiro Novais
Stefan Ax
För valberedningen
Marcello Ribeiro Novais