Kategorier
JUNIOR KADETT nyhet

Ungdomarna tävlar på Finish Open i helgen

Samtidigt som våra seniorer är i Abu Dhabi är våra yngre talanger i Finland.

Från SPIF tävlar:

Andreas Ofner
Christopher Mazoyer
Rasmus Deckart
Julius Sonerud
Mathilda Wallén
Elina Gustavsson
Simon Brulin
Philip Lilja
Al bin Broman

Skadade:
Niklas Löwbeer
Erik Ringblom

Coacher:
Claude Mazoyer
Christpher Karlsson