Kategorier
nyhet

Kommuniké: ny klubbsamordnare på SPIF Judo

Sandra Lundqvist är ny klubbsamordnare för SPIF Judo

Styrelsen har 22 september 2021 beslutat att anställa Sandra Lundqvist som klubbsamordnare med start 1 november 2021. 

Som en del i klubbens strategi- och utvecklingsarbete av Mästarklubben, en verksamhet med både bredd och spets inom svensk judo, har styrelsen och tränarna sett behovet av en chefstränare/klubbsamordnare. Med en anställd person på halvtid får vi förutsättningar att stödja, samordna och utveckla verksamheten både på mattan men framför allt strategiskt och administrativt.

Vi är en klubb med många ideella krafter som möjliggör judo för närmare 300 medlemmar på och med olika nivå, aktivitet och målsättning. Detta vill vi fortsätt vara men vi vill också fortsätta utveckla klubben. 

Inför rekryteringen tog vi i styrelsen fram en befattningsbeskrivning på rollen där krav, utbildningar och egenskaper bestämdes för den person vi skulle bedöma som bäst lämpad. Rollen vilar på tre ben; strategiskt arbete, administrativt stöd och arbete på mattan.  Den person vi väljer behöver kunna möta alla delar och inte bara ha specialistkompetens inom ett område.

Under rekryteringsprocessen har vi förstått att titeln ”chefstränare” skapat både förväntningar och nyfikenhet men också känslor och en del förutfattade uppfattningar. Rollen handlar inte om att någon ska vara chef över ideella tränare eller leda vissa gruppers träningar. Det handlar om att arbeta med SPIF Judos klubbutveckling tillsammans med alla intressenter i klubben. Att skapa en röd tråd i vår verksamhet från barnen i Stor & Liten till elitsatsande i landslaget. Att avlasta vårt administrativa stöd, att vara tillgänglig kontaktpunkt men också att samordna läger och tävlingar för olika nivåer. Den roll vi sökt är egentligen mer av klubbsamordnare än chefstränare varför vi beslutat att använda oss av just titeln Klubbsamordnare. 

För oss i SPIF Judo är inte titeln det viktiga. Det som räknas är att vi alla; utövare, tränare, funktionärer och styrelse vill utvecklas åt samma håll. Vi har många intressenter i klubben där en bred bas av barn, ungdomar och motionärer skapar förutsättning för elitsatsande judoutövare. Där våra mästare på pallen bjuder tillbaka för att fostra morgondagens mästare som goda förebilder i och utanför dojon. 

Nu tar vi ett viktigt steg i vår 60-åriga historia och bygger för framtiden. Sandra Lundqvist har det som vi ser i en klubbsamordnare för SPIF Judo. Hon har den erfarenhet och förmåga vi söker och vi i styrelsen är övertygande om att hon kommer att vara ett viktigt bidrag i det fortsatta arbetet med Mästarklubben.

Styrelsen i SPIF Judo