Social Network

email: info@spifjudo.se
Tellusborgsvägen 22
12632 Hägersten
Bankgiro 5107-2429
email: info@spifjudo.se
Tellusborgsvägen 22
12632 Hägersten
Bankgiro 5107-2429

Priser

Träningsavgifter kan betalas för halvår eller kalenderår enligt tabell nedan.
Notera alltså att helårsbetalning accepteras enbart inför vårtermin.

Kategori förklaring
HELÅR =
VT+HT
HALVÅR=
VT eller HT

A*. Barn, t.o.m. det år man fyller 15
helår: 1500  halvår: 1100

B. Vuxen, fr.o.m. det år man fyller 16
helår:2950  halvår: 2150

C Studerande (CSN) / Arbetslös / Polis
helår: 1800  halvår: 1500

D* 1. Gästjudoka, hel- eller halvår  2. Gästjudoka, enbart sommarträning
Kategori D1 & D2 gäller under förutsättning att man är betalande medlem i annan judoklubb – annars
skall man betala enligt kategori A, B eller C

D1) 1300
D2)---D1) 800
D2) 500

E. 500
Träningsavgift för medlem med officiell uppgift i
föreningen. Avgift berättigar till träning i valfri grupp
hela kalenderåret oavsett betalningstillfälle.
Medlemsavgift ingår för betald period.

F. Familjerabatt: 3:e och billigaste medlem (Barn/Vuxen)
helår: B 650/V 1300 halvår: B475/V 950

*Berättigar inte till rösträtt på Årsmöte.