Social Network

email: info@spifjudo.se
Tellusborgsvägen 22
12632 Hägersten
Bankgiro 5107-2429
email: info@spifjudo.se
Tellusborgsvägen 22
12632 Hägersten
Bankgiro 5107-2429

Kontakta oss

BESÖKSADRESS:
12632 Hägersten
Bankgiro för att betala medlemsavgifter 5107-2429

EMAIL:
info@spifjudo.se
Ordförande: kenneth.larsson@spifjudo.se

Observera vi är INTE i brännkyrkahallen som är en sporthall som ligger väldigt nära.