Social Network

email: info@spifjudo.se
Tellusborgsvägen 22
12632 Hägersten
Bankgiro 5107-2429
email: info@spifjudo.se
Tellusborgsvägen 22
12632 Hägersten
Bankgiro 5107-2429

Klubben

Judons värderingar på och utanför mattan

Artighet (Reigi) – Att alltid hälsa och vara hjälpsam och vänlig mot andra människor

Mod (Yûki) – Att vara rättvis, skydda dem som är svagare.

Ärlighet (Makoto) – Att säga vad man tycker utan att såra någon eller ljuga.

Ära (Meiyo) – Att hålla vad man lovar.

Ödmjukhet (Kenkyo) – Att vara självkritisk och inte skryta.

Respekt (Sonkei) – Att vara lyhörd, tålmodig och respektera andra människors tid.

Självkontroll (Jisei) – Att i alla situationer kontrollera sitt uppförande och humör.

Vänskap (Yûjyô) – Att skapa en miljö som motverkar negativt grupptryck och mobbing.

Vi vill att det skall vara en god och vänlig atmosfär i vår Judoklubb. Vi tränar Judo för att utvecklas till goda människor. Inom Judon har vi inte slag och sparkar förrän i de högsta svartbältes graderna.