Social Network

email: info@spifjudo.se
Tellusborgsvägen 22
12632 Hägersten
Bankgiro 5107-2429
email: info@spifjudo.se
Tellusborgsvägen 22
12632 Hägersten
Bankgiro 5107-2429

Detta är judo

En internationell och dynamisk sport

Judo är en stor och dynamisk kampsport som kräver både fysisk färdighet och stor mental diciplin av utövarna.
Judo påminner  om schack där det gäller att utmanövrera sin motståndare med olika grepp, kast, armlås och halslås. Traditionellt kommer sporten från japan och man använder många japanska ord och begrepp i sporten. Idag är judo en tävlingssport och olympisk gren. Utövarna har olika bälten i ordningen vitt, gult, orange, grönt, blått, brunt och svart + dangrader.

Det finns tre olika typer av waza (技, tekniker) i judo: nage-waza (投げ技, kast tekniker), katame-waza (固技, grepp tekniker) and atemi-waza (当て身技, slag tekniker som är mycket ovanligt men finns i vissa kator ).Inom judo är det mest vanligt med nage-waza och katame-waza. Den som utför ett kast eller waza kallas för tori (取り) och den personen som blir kastad kallas för  uke (受け. När en person börjar träna judo är det första hen får lära sig att falla så att en inte skadar sig.

Nage waza (kast tekniker)

Nage waza omfattar alla tekniker där tori försöker att kasta eller fälla uke, vanligtvis genom att försöka få uke att bli kastad på ryggen. Momenten handlar mycket om att försöka lura sin motståndare med kombinationer och greppteknik. Varje teknik innehåller tre olika steg:

  • Kuzushi (崩し), den initiala balansbrytningen
  • Tsukuri (作り), själva ingången
  • Kake (掛け), kastet

I tävling innebär ett perfekt kast, som kallas ippon, att matchen slutar och vinnaren är den som kastat.
Nage waza tränas bla genom att man gör ingångar uchi komi (内込)

Katame-waza (grepp tekniker)

Katame-waza delas in i osaekomi-waza (押込技 fasthållningstekniker), där tori försöker hålla fast uke på hens rygg på golvet; shime-waza omfattar halslås  (絞技 stryptekniker), där tori tvingar motståndaren att ge upp genom strypningar och kansetsu-waza (関節技, armlås), där tori försöker tvinga motståndaren att ge upp genom att att dra ut armen i postioner som gör ont. När uke ger upp klappar hen och tori måste omedelbart sluta.

Randori (judoträning där man brottas)

Judo träning omfattar randori (乱取り som är en populär träningsform). Det finns olika typer av randori där man anpassar sig efter motståndarens skicklighet. Det finns olika typer av randor Yakusoku geiko (約束稽古, Sute geiko (捨稽古). Radori kan utföras både som  tachi waza (stående) eller ne waza (mattarbete).

Hur Judon utvecklades

Judo kommer från Japan och har sitt ursprung ur olika stridskonstersom utvecklades av samurajerna under hundratalsår. Sporten togs fram av professor Jigoro Kano i slutet av 1800-talet.

Även om många av Judons tekniker kommer från stridskonster som skapades för att skada och döda sin fiende på stridsfältet, så har dessa tekniker modifierats så att Judo utövare kan öva och använda, med trygghet och utan att skada sina motståndare:

  • I Judo finns inga spark eller slagtekniker.
  • I Judo får man inte kasta med kopplade lås av leder.
  • Judo involverar inga vapen (förutom i mer avancerade kator)

Judo, handlar helt enkelt om två individer som genom att greppa Judodräkten(gi), använder balans, kraft och rörelse för att försöka besegra varandra. Även om det låter enkelt så är det i enkelheten som det svåra ligger. Att verkligen bli expert på de mest grundläggande av tekniker tar ofta tid, ansträngning och energi nerlagd på tuff fysiskt och mental träning.

Judo – den mjuka vägen

Ordet Judo betyder ”Den mjuka vägen”.
Även om inte det mjukhet kanske inte är heltt uppenbart för en betraktare, som ser kroppar flyga genom luften och hårt fasthållna mot marken, så är det på den principen som alla judotekniker bygger.

Rigorous and Physical Activity

Judo is a rigorous and demanding physical activity. The practice of judo techniques helps people develop basic and fundamental physical fitness in a number of ways, such as the development of strength, flexibility, agility, speed, dynamic and static balance, explosive power, and endurance. The practice of active attack and defense helps develop reaction time, coordination, and overall physical self-confidence. Judo students become physically bigger, stronger, and faster through their practice of judo.

Not only does judo produce tremendous gains in overall physical and athletic ability; judo students learn the specific skills and techniques of judo. They learn a variety of techniques in order to throw their opponents to the ground with force, speed, and control. While judo students are often exposed to many of these types of throwing techniques in their judo careers, they usually master only a handful, and a handful is generally all that is needed to be successful in contemporary judo competitions.

Judo students also learn the fundamental principles and the dynamics of subduing their opponents on the ground through the application of pinning and submission techniques. Their prowess both on the ground and on their feet, combined with the considerable basic physical fitness gained from daily judo practice, affords judo students with a considerable repertoire of techniques, skills, knowledge, and abilities. These, in turn, allow them to be excellent athletes, with a sound physical base of fundamental skills, and formidable and imposing opponents in competition.

Much More to Learn

But beyond the development of physical prowess and athletic ability, judo students learn much more. They learn how to control their feelings, emotions, and impulses. They learn about values of perseverance, respect, loyalty, and discipline. Judo students develop an outstanding work ethic, as well as important social manners and etiquette. They learn to overcome their fears, and to show courage under pressure. Through competition and the rigors of daily practice, they learn about justice and fairness. Through their experience, they learn about politeness, modesty, and many other wonderful values that contribute to their development as successful citizens of society. As such, judo facilitates the development of important moral knowledge and values, those that are important to help people to become active and contributing members of their communities, nations, and the world. In this way, judo students play an important role in developing societies, and creating new and better communities for the future.