Social Network

email: info@spifjudo.se
Tellusborgsvägen 22
12632 Hägersten
Bankgiro 5107-2429
email: info@spifjudo.se
Tellusborgsvägen 22
12632 Hägersten
Bankgiro 5107-2429

Judo

Judo påminner mycket om schack där det gäller att utmanövrera sin motståndare med olika grepp, kast, armlås och halslås. Traditionellt kommer sporten från japan och man använder många japanska ord och begrepp i sporten. Idag är judo en tävlingssport och olympisk gren. Utövarna har olika bälten i ordningen vitt, gult, orange, grönt, blått, brunt och svart (mästargrader). Man kan dessutom ha olika dan grader av svart.

Det finns tre olika typer av waza (技, tekniker) i judo: nage-waza (投げ技, kast tekniker), katame-waza (固技, grepp tekniker) and atemi-waza (当て身技, slag tekniker som är mycket ovanligt men finns i vissa kator ). Inom judo är det mest vanligt med nage-waza och katame-waza. Den som utför ett kast eller waza kallas för tori (取り) och den personen som blir kastad kallas för  uke (受け. När en person börjar träna judo är det fösta hen får lära sig att falla så att man inte slår sig. Även om kasten kan se ut att göra ont är skador mycket ovanligt.

http://www.youtube.com/watch?v=FXLPHQEuD3U

Nage waza (kast tekniker)

Nage waza omfattar alla tekniker där tori försöker att kasta eller fälla uke, vanligtvis genom att försöka få uke att bli kastad på ryggen. Momenten handlar mycket om att försöka lura sin motståndare med kombinationer och greppteknik. Varje teknik innehåller tre olika steg:

  • Kuzushi (崩し), den initiala balansbrytningen
  • Tsukuri (作り), själva ingången
  • Kake (掛け), kastet

I tävling innebär ett perfekt kast, som kallas ippon, att matchen slutar och vinnaren är den som kastat.

Nage waza tränas bla genom att man gör ingångar uchi komi (内込)

Katame-waza (grepp tekniker)

Katame-waza delas in i osaekomi-waza (押込技 fasthållningstekniker), där tori försöker hålla fast uke på hens rygg på golvet; shime-waza omfattar halslås  (絞技 stryptekniker), där tori tvingar motståndaren att ge upp genom strypningar och kansetsu-waza (関節技, armlås), där tori försöker tvinga motståndaren att ge upp genom att att dra ut armen i postioner som gör ont. När uke ger upp klappar hen och tori måste omedelbart sluta.

Randori (judoträning där man brottas)

Judo träning omfattar randori (乱取り som är en populär träningsform). Det finns olika typer av randori där man anpassar sig efter motståndarens skicklighet. Det finns olika typer av randor Yakusoku geiko (約束稽古, Sute geiko (捨稽古). Radori kan utföras både som  tachi waza (stående) eller ne waza (mattarbete).