Kategorier
nyhet

Inbjudan till årsmöte 2020

Söndag den 29 mars kl. 16.00
Plats: SPIF:s dojo Tellusborgvägen 22
Alla medlemmar över 15 år har rösträtt.
Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda
senast den 27 mars per mail: info@spifjudo.se

Efter mötet bjuder klubben på middag!

Bästa hälsningar,
Styrelsen