Kategorier
JUNIOR KADETT nyhet

Grattis till två nya brunbälten!

Vi gratulerar Albin Broman och Christophe Mazoyer till 1 kyu (brunt bälte). De visade stor kunskap i både de praktiska som teoretiska momenten av graderingen. Båda tillhör de främsta i landet i sin tävlingskategori. Nu fortsätter de att träna ännu bättre och sträva mot fler framgångar både på och utanför tatami. En varm applåd till dessa föredömen!
Mvh
Marcello Ribeiro Novais, examinator.