Kategorier
nyhet

Inbjudan till årsmöte 2018

Onsdag den 21 februari kl. 18:30

Plats: SPIFs dojo Tellusborgvägen 22

Alla medlemmar över 15 år har rösträtt.

Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 14 februari per mail: info@spifjudo.se

Vill du vara med och påverka samt få en inblick i föreningens verksamhet? Anmäl ditt intresse att ingå i styrelsen! Valberedningen nås via email: marcellonovais@hotmail.com

Vi bjuder på fika!
Bästa hälsningar /Styrelsen